• Press contact


  For any press contact, please send an e-mail to: press@vegazaishiwang.com
  VEGA ZAISHI WANG STUDIO


  No. 54 Yunhaishanzhuang, 

  Huangcuo,

  Siming District, 

  Xiamen City, China  info@vegazaishiwang.com

  www.vegazaishiwang.com
  Credits


  website design - HONG MING Studio

  website code - ZeDongINC
  All rights reserved.

  2019 (C) Xiamen Zhixiuzaishi Fashion & Accessories co., LTD


 • EN / CN
  QR CODE